Miten tehdä rahaa?

On olemassa useita keinoja miten tehdä rahaa, kaikki keinot ei vaadi edes kovaa vaivannäköä! What is the big idea? Kuka ei ehkä tiedä, mutta aika lähelle vastausta voi päästä! Viimeaikoina monia houkutteleva ja jatkuvasti suosiotaan kasvattava tie rikastumiseen löytyy tämän linkin takaa. Kaupankäyntiähän on maailman vanhin keino miten tehdä rahaa, tässä vanha keino on päivitetty 2010 -luvulle!

Himoittu duunari 2015

Tällä hetkellä työmarkkinoilla muodikkaat ja halutuimmat työntekijät täyttää kahdeksan kriteeriä. Duunari Hessu Halutulla on asenne kohdillaan. Hessulla on positiivinen suhtautuminen työhön, ja hän on motivoitunut. Hessu on se, jolla on ideoita ja aloitekykyä työtehtäviä kohtaan, ehkä se johtuu hänen aidosta kiinnostuksesta alaa kohtaan. Hessulla ei otsasuoni pullistu vaikka pitää joustaa. Hän on kuin sopeutuva pihaorava, jolle muuttuvaan ympäristöön sopeutuminen tapahtuu kuin itsestään. Se, mikä Hessussa kiinnostaa työnantajaa pitkällä aikavälillä on se, että hän haluaa oppia uutta koko ajan. Hessu ei tarvitse taikapähkinöitä, koska hän on omana itsenäänkin selvästi sitoutunut ja vastuullinen, asiakaspalvelutaidoiltaankin varsinainen Superhessu!

Kuinka tähän on tultu?

Vuonna -87 ennustettiin että jo lähitulevaisuudessa suomalainen työntekijä tekee suurimman osan työstään aivoillaan. Niinhän tässä on käynyt, ainakin mikäli myöhemmin tulevaa työelämässä vaadittujen taitojen listaa katsotaan. Tosin mainitussa ennusteessa ammattien nähtiin muuttuvan pääosiltaan tietoon perustuviksi toiminnoiksi. Niinkin kävi, mutta pääosiltaan?

1960 -luvun elinkeinorakenteen muutos teki ihmisten työstä koneellista ja aiheutti työttömyyttä, mutta myös uusia ammatteja. Syntyi muuttoliike asutuskeskuksien lähelle. Työtä tehtiin siellä ja siinä ammatissa, missä sitä oli tarjolla. Uusiin ammatteihin oli helppo oppia maaseudulla kerätyn osaamisen ja harjaantumisen kautta. Suomi muutettiin vuosikymmenessä palvelu- ja informaatioyhteiskunnaksi, muutoksella pyrittiin tekemään maastamme hyvinvointivaltio. Työvoima kallistui nopeasti, olihan tehty lainsäädäntö jossa ajateltiin työntekijän etuja. Kustannusten hallitsemiseksi mahdollisimman iso osa ihmistyöstä pyrittiin ja onnistuttiinkin korvaamaan automatisoidusti, koneilla. Enää ei kannattanutkaan muuttaa maalta kaupunkiin teollisuustöihin.

Miten tehdä rahaa?

Hieman käsitystä 80-luvun yhteiskunnasta antaa tämä tiedonjyvä: 80 -luvun kaupunkielämä Miten tehdä rahaa?synnytti “uuden elämänmuodon”, vapaaehtoiset yksineläjät. Tämä suurkaupunkien ihmetys sai CITY -lehdeltä nimityksen sinkkuilmiö. -MMM 1988.

1986 Suomessa oli 150 000 työtöntä, se oli silloin huima määrä. Heinäkuussa 2015 vastaava luku oli 369 000. Siinä missä aiemmin ammatit oli nopeasti omaksuttavissa, tekninen kehitys ja palveluala loi nyt tarpeen erityisosaamiselle, sitä ei ollut tarjolla tarpeeksi työmarkkinoilla. Mikäli johtajan eteen marssi mies, jolla oli kahdenkymmenen vuoden kokemus tehdastyöstä, hän ei saanut töitä. Töitä sai alalle valmistunut insinööri jolle oli helppo tehtävä oppia muutokset teknologian kehittyessä. Tiedon soveltamisesta oli tullut ammattitaidon synonyymi. Poliitikot sai risuja, uuteen osaamisen tarpeeseen ei oltu osattu varautua koulutussuunnitelmien laadinnassa. Lyhytnäköisyys näkyi työttömyytenä. Tällaisessa työmarkkinatilanteessa Aulis Lintunen katsoi kristallipalloon, joka 1987 ennusti:

“rakenteellisista muutoksista näkyvimmät ovat teollisuuden suoritettavan työn varsin nopea väheneminen ja palvelualojen voimakas kasvu. Laadullisesti ammatit muuttuvat siten, että yksinkertaista, lyhyellä opiskeluajalla saavutettavaa ammattitaitoa edellyttävät tehtävät vähenevät, monilla aloilla jopa loppuvat. Työntekijät muuttuvat yhä enemmän suunnitteleviksi, ohjaaviksi ja valvoviksi työntekijöiksi… Opetuksessa on korostettava jatkuvan koulutuksen ja uudistumisen tarvetta. Työntekijän täytyy olla valmis hylkäämään vanha työtapa ja ottamaan käyttöön uusi. Tämän lisäksi opetuksen on kehitettävä ihmisten halua ja kyvykkyyttä yhteis- ja ryhmätyöhön.” – Aulis Lintunen.

Aika nappiin on mennyt lähes kolmekymmentä vuotta sitten tehty kristallipalloon katsominen! Kasarimaailma näytti hieman erilaiselta kuin tämä 2010 -luku. Viereinen kuva on Mitä Missä Milloin 1988 -kirjasta. Nuorison käyttäytyminen oli silloin “kauhisteltavaa”, muistat varmaan? Kuvan saa isommaksi klikkaamalla sen päällä!

Jokainen osannee työympäristöstään tunnistaa henkilöt, jotka ovat kouluttautuneet 80 -luvun lopulla ja 90 -luvulla. Heillä on ollut tieto tulevaisuuden vaatimuksista, heille on kerrottu, että muutosvastarinta on turhaa. Tarkkaile, kuinka moni on sisäistänyt nämä muutokset silloin. Eikö totta, että nämä nallekarkin joustavuudella työskentelevät Hessut tienaavat paremmin kuin Sisut?

 

Vaaditut yleiset taidot 2015

Tällä hetkellä työelämässä vaadittuja yleisiä taitoja on Piiraisen mukaan kahden ensimmäisen joukossa yhteistyötaidot ja viestintätaidot. Atk-taitojen osaamisesta on myös tullut ammatissa kuin ammatissa vaadittava yleinen taito. Luovuus ja ongelmanratkaisutaidot on hieman yllättävä, mutta työnantajan kannalta vaadittavien ominaisuuksien listalla. Samoin yllättävää on, että työntekijällä pitää olla verkottumisen taitoja. Myös kansainvälistymisen pitää kiinnostaa.

Tehdään haku TE-palveluiden avoimissa työpaikoissa (www.mol.fi/paikat). Palvelussa on 11 641 ilmoitusta. Johtajaa vailla on 141 paikkaa, erityisasiantuntijoille on paljon enemmän kysyntää, 1877 vapaata paikkaa. Toiseksi eniten puutetta työmarkkinoilla on asiantuntijoista (2046), kun kipeimmin kaivataan palvelu- ja myynityöntekijöitä (3762). Sotilaita kaivattiin viittä kappaletta, toiseksi vähiten töitä on maanviljelijöille ja metsätyöntekijöille (79).

Miten tehdä rahaa

Avoimien työpaikkojen jakautuminen heinäkuu 2015.

Mielenkiintoisen näköinen tilanne. Duunari miettii miten tehdä rahaa, kun asiantuntijat valitsee miten kalliilla kehtaa myydä osaamistaan.

 

Vaaditut taidot tulevaisuudessa 2010-2020.

Taloussanomat kokosi tulevaisuuden työmarkkinoilla menestyjältä edellytettävät piirteet kiinnostavaan artikkeliin, joka on saanut kovaa keskusteluakin aikaan. Siinä missä Lintunen ennusti tulevaisuutta rajaamatta ennustetta tietylle ajalle, Taloussanomat katsoi 2010 vuodesta kymmenen vuoden päähän. Nyt olemme jo puolessa välissä tästä, joten suuntamerkkien tulisi jo olla ilmassa. Taloussanomien selvityksen mukaan, kiteytettynä, tulevaisuuden menestyjän pitää osata 2020-luvulla seuraavia taitoja.

 1. Yrittäjämäinen työote
 2. Kommunikointikyky
 3. Esiintymistaito
 4. Itsetuntemus
 5. Ulkomainen kokemus
 6. Laajennettu kielitaito
 7. Atk-osaaminen
 8. Yleissivistys
 9. Kroppa kuntoon
 10. Alanvaihtorohkeus

Artikkeli kannattaa tsekata läpi, siinä avataan lisää näitä vaatimuksia, etkä ihmettele enää esim. miksi atk-taitojen osaaminen ei nähty niin merkittävänä. Jutun linkin löydät lähdetiedoista! Tuoreempi Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tutkimus kääntää jo taloussanomien artikkelin suuntaa.

Käydään asiaan, katsotaan tulevaisuuteen TEMin kristallipallon kautta. Kuinka saat itsellesi koko potin, täyden kympin papukaijamerkkeineen ja osuuden Suomen pankin tulevasta rahavirrasta? Miten tehdä rahaa tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden duunit

Tulevaisuuden työmarkkinoiden ennustaminen on mennyt varovaiseksi, eikä sitä ole viimeaikoina edes paljoa tehty. Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) julkaisi kesällä 2014 katsauksen suomalaisen työn tulevaisuuteen. Sieltä saa suuntaa antavaa tietoa, miten tehdä rahaa tulevaisuudessa. Julkaisun alussa todetaan, että rakennemuutokset jatkuvat historiallisen voimakkaina, teknologian kehityksen nopeuden ja talouden kasvavan verkostoituneisuuden johdosta voivat muutokset työelämässä olla jatkossakin hyvin äkillisiä ja ennakoimattomia. Julkaisusta puuttuu varma ote. “On arveltu…. mutta toisaalta voi olla….” -kuuluu kaikuna monista lauseista. Kyllä silti löytyy miten tehdä rahaa -suuntaviivoja!

Robotiikka suuntana

Julkaisun mukaan Suomi on ollut digitaalisen kehityksen edelläkävijöitä. Nyt olemme kuitenkin jäämässä jalkoihin. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat huippuosaajia alalla, mutta ikääntyneemmän väestön keskuudessa nämä taidot ovat heikommat kuin muilla mailla.

Päätoiminen palkkatyö on tulevaisuudessakin vallitseva työsuhteen muoto, mutta yksinyrittäminen, freelancertyöt sekä internetin kautta tehtävät työt yleistyvät. Osa-aikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet ja itsensä työllistäminen lisääntyy huomattavasti keinona, miten tehdä rahaa. Erilaiset tavat tehdä työtä lisääntyvät. Liikkuvuus työmarkkinoilla lisääntyy: saman aikaisesti työskennellään yrittäjänä – palkansaajana – apurahalla – ym. Työnteon ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Ihmisten oma vastuu kasvaa. Tulevaisuuden menestyjiltä vaaditaan entistä suurempaa sopeutumiskykyä ja aloitteellisuutta päivittää omaa osaamistaan sekä notkeutta vaihtaa ammattia. Hyvä koulutus ei ole enää tae elinikäiselle työpaikalle, vaan ihmisten on omaksuttava kulttuuri jossa työpaikkaa ja työtehtäviä vaihdetaan.

“Paras keino varautua muutokseen on kehittää kansalaisten muutosvalmiuksia jo koulutusjärjestelmän alusta alkaen ja varmistaa oppimaan oppimisen taidot”.

Vastaavanlainen uuden oppiminen toistuu usein julkaisun sivuilla, ja maininnoissa painotetaan ihmisten vastuuta itsenäisestä oppimisesta.

TEM nostaa esille hyvin organisoidun ja johdetun työyhteisön, joka tuottaa uusia innovaatioita ja kannustaa työssä jaksamiseen ja ammattitaidon kehittämiseen. Vastuu työn organisoinnista siirtyy entistä enemmän työntekijöille ja heidän muodostamilleen yhteisöille. Kehittämisestä ja innovoinnista miten tehdä rahaa tulee väkisinkin yhä useamman työtä. Ihmisen roolina tulevaisuudessakin on mahdollisuuksien tai ongelmien tunnistaminen ja niihin tarttumisen mielekkyyden arvioiminen.

Uusien työpaikkojen syntymahdollisuuksia nähdään julkaisun mukaan cleantech-sektorilla, biotaloudessa ja digitaalisissa palveluissa sekä uusissa teknologioissa. TEMin mukaan on kuitenkin mahdotonta ennakoida, mitä työpaikkoja Suomessa on 20 vuoden kuluttua.

Millaisia työntekijöitä kaivataan tulevaisuudessa?

TEMin julkaisun mukaan voidaan listata muutama piirre, joita tulevaisuuden menestyjältä vaaditaan ja miten tehdä rahaa ammatin kautta.

 1. Oppimiskykyinen, innokas oppimaan uutta
 2. Sopeutuva ja joustava
 3. Teknisesti osaava
 4. Yhteistyökykyinen
 5. Itsenäisesti pärjäävä
 6. Kansainvälinen.

 

Takaisin luontoon: rikastu biotaloudella

Bioresurssit on nostettu esille työ -ja elinkeinoministeriön aluekehittämissuunitelmassa, joten asiaa ei kannata ohittaa. Tähän selvästi uskotaan tulevaisuudessa, sillä on perustettu Maaseudun yritys- ja hanketuki, josta tukia on voinut hakea keväästä 2015 alkaen. Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudun yrittäjät – maatilakytköstä ei vaadita. Elintarvikkeiden jalostus nähdään kasvavana potentiaalina ja alan yritys todennäköisenä tuen saajana. Rahoitusta voi hakea myös osaamis- innovaatio- ja kokeiluhankkeisiin. Uusia ratkaisuja haetaan myös palvelujen tuottamiseen ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen. Siinä muutama varma keino miten tehdä rahaa.

Mikset siis voisi hakea tukea, kertoa toimialaksi lapiohommat tietoliikenneyhteyksien rakentamiseen ja työllistää näin itsesi? Tai perustaa kauppapalvelun: toimitat kauppaostokset ihmisten kohteihin maaseudulla. Yrityksen perustamistukea voi saada uuden yrityksen perustamiseen ja jossain tapauksissa yrityksen merkittävään tuotannon tai liiketoiminnan muutokseen. Yritysten investointitukea myönnetään tuotantotilojen tai uusien koneiden hankkimiseen sekä rakentamiseen. Yrittäjä voi saada tukea myös investoinnin toteutettavuustutkimukseen.

Joten olisiko yrittäminen sinulle uusi suunta? -maaseutu.fi

Maapallon pelastaja: rikastu cleantech -alalla

Suomalaisesta tutkimus- ja kehitys rahoituksesta neljäkymmentä prosenttia menee cleantech sektorille. Cleantechissa on kyse teknologiasta, palveluista, ratkaisuista, prosessi-innovaatioista ja tuotteista jotka auttavat vähentämään ihmisen tuottamaa ympäristörasitetta, säästävät energiaa ja luonnonvaroja ja kehittävät elinympäristöä. Energia, vesi, kuljetus, tuuli, aurinko ja maatalous käy esimerkkialoista, jotka työllistää cleantech ammattilaisia. Alan tämän hetken vapaista työpaikoista on vaikea antaa arviota, koska cleantech on laaja-alainen kokonaisuus työllistäen jamppoja aina jäteauton kuljettajista lakimiehiin.

Lue rivien välistä -siellä on hiljainen tieto

Työ- ja elinkeinoministeriön Alue-integraattori 1/2015 -nimisessä raportista löytyy artikkeli jossa kerrotaan käynnissä olevasta Seutupilotit -hankkeesta. Artikkelissa lukee mm. seuraavaa:

TEM on tunnistanut matkailun yhdeksi Suomen kasvutoimialaksi. Matkailu on myös globaalisti yksi harvoja kasvualoja. Matkailun kehittäminen on kuitenkin haasteellinen kenttä, jossa tarvitaan laajasti eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Pilotin tavoitteena on luoda kokeilukulttuurin omaisesti kansainvälistymistä tukevia malleja liikuntamatkailun yhteistuottamiseen ja aktivoida seutukaupunkeja vahvistamaan Suomea liikuntamatkailumaana. Pilotissa on tutkittu liikuntamatkailun asiakaskantaa ja markkinapotentiaalia Venäjällä. Nyt koostettaan kärkituotteita samoihin kansiin ja kehitetään media- ja jakelukanavasuhteita esimerkiksi koemarkkinoinnilla.

 

Kysymyksiä:
Millaisia uusia työpaikkoja rivien välistä löytyy?
Minkä alan yritysten pitäisi nyt höristää korviaan ja olla yhteydessä TEM:iin?
Miten tehdä rahaa tällä tiedolla: miten sinä voisit kasvattaa pankkitiliä vastaavanlaisesti lukemalla lehtijuttuja rivien välistä?
Lähdeluettelosta löydät linkin raporttiin. Raportissa huomioitavaa on esim. kartat, joissa kuvataan millaista osaamista suunnitellaan kehitettävän millekin alueelle.

 

Miten Hessu pärjää 2020 -luvulla?

Hessuhan onneksi oli itseään kehittävää tyyppiä, joka seuraa tulevaisuuden ennusteita. Kuntosaliharjoittelu ja heinän syönti oli jonkin aikaa muotia, mutta nykyisin Hessun nallekarkkimaisuus on yhdistynyt Sisuun, ja hyötyliikunta on pidentyneiden työpäivien myötä tullut tärkeäksi. Hessun osasto ulkoistettiin Honoluluun, ja hän saikin siirron uusiin tehtäviin. Hessu opetteli uuden työkuvan vaatimukset, mutta vanhan osaamisen ylläpitämiseksi hän tekee välillä toiminimellään hommia omille asiakkaille.

 

Hessun elämäntapa ei ehkä houkuttele kaikkia. Miten tehdä rahaa jo tänään? Esimerkiksi kaupankäynnillä. Hessun kaveri tienaa mukavasti, vaikka aloitti alun perin vaatimattomalla pääomalla. Täältä lisää nopeasta kaupankäynnistä.

 

 


 

Lähteet:

Sinkut-kuva ja Aulis Lintusen teksti: Mitä Missä Milloin 1988 Kansalaisen vuosikirja, 1987. Otava. Viitattu 2015.
TE-palvelut, 2015. www.mol.fi
Tanja Piirainen, 2011. Luentomateriaali JAMK.
www.maaseutu.fi
Taloussanomat, 2010. Saatavana www-sivulla: http://www.taloussanomat.fi/tyo-ja-koulutus/2010/11/22/tallaisesta-tyypista-tulee-menestyja/201015996/139. Viitattu 2015.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Alue integraattori 1/2015. Saatavana www-sivulla http://www.tem.fi/files/43431/Alue_integraattori_1_2015.pdf. Viitattu 2015.
Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014. Saatavana www-sivulla http://www.tem.fi/files/40889/30_2014_TEM_katsaus_suomalaisen_tyon_tulevaisuuteen_25082014.pdf. Viitattu 2015.