Osakkeisiin sijoittaminen

Tämä artikkeli on termistön avaamista “Sijoittaminen osakkeisiin“, “Sijoittamisen aloittaminen“, “ Miten rikastua
ja “Kuinka rikastua osakkeilla” -artikkeleille.

Osake

Osake kuvaa omistusosuutta osakeyhtiömuotoisesta yrityksestä, joka voi olla niin julkinen kuin ei julkinenkin. Kuinka suuren osan yrityksestä omistat, riippuu siitä, kuinka suuri osuus sinulla on kaikista yrityksen osakkeista. Osakkeenomistajana sinulla on oikeus tietoon, esim. vuosittaisiin tai osavuotisiin yrityksen tulosraportteihin. Osakkeenomistajalla on myös oikeus äänestää yhtiökokouksissa (1 osake = 1 ääni) ja mikäli yritys päättää jakaa osinkoa, on osakkeenomistajalla oikeus saada osinkoa (tuotosta jaettava osuus osakkeenomistajille). Jotkut yritykset myös antaa alennusta tuotteistaan ja palveluistaan osakkeenomistajille.

Osaketyypit

Markkinoilta voit löytää tavallisten osakkeiden lisäksi A- ja B- osakkeita, jotka ovat kylläkin jääneet jo historiaan, ja etu-oikeutettuja osakkeita. Etu-oikeutetut osakkeet ovat enemmänkin lainoja, omistajalla ei ole äänestysoikeutta paitsi heitä itseään koskevissa äänestyksissä, ja etu-oikeutetulle osakkeelle maksetaan kiinteää osinkoa. Osinko maksetaan etu-oikeutetuille osakkeille ensin. Mikäli yritys joutuu vararikkoon, velkojien saatua maksunsa, jäljelle jäänyt käteinen menee ensin etu-oikeutettujen osakkeiden omistajille. Suomen pörssimarkkinoilla näihin osakkeisiin ei törmää.

Osakemarkkinat

Pääomamarkkinoiden osa, joka sisältää ensisijais- eli emissiomarkkinat ja toissijais- eli jälkimarkkinat. Emissiomarkkinoilla yritys hankkii itselleen omaa pääomaa osakkeita liikkeeseen laskemalla, jälkimarkkinoilla osakkeilla käydään kauppaa pörssissä osakkeiden kysynnän ja tarjonnan määrittämiin kursseihin. (taloussanomat.fi)

Pörssi

Osakkeet, futuurit ja optiot välitetään pörssien tai tietokonejärjestelmien kautta. Pörssit määrittävät säännöt ja käytännöt, jotka takaa turvalliset ja reilut toimintatavat hinnoitteluissa, sekä tarjoavat paikan kaupankäynnille.

Indeksi

Jotta useiden osakkeiden kehitystä on helpompi seurata, tulee kuvioon mukaan indeksit. On myös hyödyllistä tietää miten omat osakkeet pärjää suhteessa osakemarkkinoihin, sekä saada varoitusmerkkejä markkinoiden heikentymisestä. Indeksejä on erilaisia, eri toimijoilla. Jotkin indeksit seuraa tiettyä alaa, toisiin on kerätty kattaus suurimmista yrityksistä jne.

Joukkolaina

Joukkolainat ovat yrityksen, valtion, kunnan tai muun yhteisön (liikkeeseenlaskijoiden) yleisöltä ottamia lainoja, jotka jaetaan nimellisarvoltaan erisuuruisiksi joukkovelkakirjoiksi. Niiden vähimmäissijoitus vaihtelee 1 000 ja 50 000 euron välillä. Kun sijoitat esimerkiksi Suomen valtion joukkolainaan, lainaat itse asiassa rahaa valtiolle. Korvaukseksi rahan lainaamisesta saat korkoa. Joukkolainan korkoa kutsutaan kuponkikoroksi, mikä tarkoittaa samaa kuin nimelliskorko. Korko maksetaan yleensä joko vuosittain tai neljännesvuosittain nimellispääomalle. Joukkolainan nimelliskorko voi olla kiinteä tai vaihtuva. Lainan kiinteä korko määräytyy laina-ajan mukaisesti kyseisen hetken raha ja pääomamarkkinoiden korkotason pohjalta. Vaihtuva korko elää markkinoiden mukana. Joukkolainoilla on yleensä eräpäivä. Niiden juoksuaika eli laina-aika vaihtelee muutamasta vuodesta kymmeniin vuosiin. Joukkolainoja voi ostaa ja myydä kesken laina-ajan, mutta usein sijoittajat pitävät ne eräpäivään asti. Danskebank https://www.danskebank.fi/Flash/epages/Webbank/Joukkolainat-11-2012/fullpdf/fullpdf.pdf