Sijoittaminen osakkeisiin

Sijoittamiseen perehtymiseen ei tarvita enää välikädeksi pankkeja tai pörssivälittäjiä. Voit kotisohvalta käsin aloittaa treidaamisen, vaikka heti. Katso täältä, miten helppoa on tienata jopa 20 000€ – yhdellä satalappusella!

 

Tieto poikii rahaa

Tämä artikkeli on jatkoa “Sijoittamisen aloittaminen” , “Kuinka rikastua osakkeilla

ja “Miten rikastua“-artikkeleille. Termistöä löydät täältä.

 

Aloita keräämällä taustatietoa sijoituskohteesta, äläkä sijoita rahojasi sellaiseen liiketoimintaan, jota et ymmärrä. Listatut yritykset pitävät verkkosivuillaan ajantasaista tietoa siitä, mitä ne tekevät, ketkä ovat yrityksen johdossa, kuten myös taloudellisesta suorituskyvystä. Kotisivuilta löytyvinä tietolähteinä kannattaa käyttää esim. yhtiön julkaisemia vuosikertomuksia, osavuosikatsauksia ja pörssitiedotteita.

Pörssi julkaisee myös tiedotteita http://www.nasdaqomxnordic.com/, samoin kuin Pörssisäätiö http://www.porssisaatio.fi/ ja alan verkkolehdistä löytyy myös ajantasaista ja vanhempaakin tietoa. Mikäli käyt kauppaa nopeatuottoisilla hinnanerosopimuksilla, saat pörssitiedot palveluntarjoajaltasi.

Tilinpäätös kannattaa käydä läpi huolella. Vaikka olisit aloittelija kirjanpidon tulkitsemisessa, kirjallisuudesta ja internetistä löytyy paljon oppaita tähän. Yrityksen hallituksen ajatukset tulevaisuuden näkymistä on myös informatiivinen ja lukemisen arvoinen osa vuosikertomuksia ja osavuosikatsauksia. Muista suhtautua kaikkeen tietoon kuitenkin kriittisestä näkökulmasta.

Mille alalla sijoittaa?

“Suhteellisen matalariskisiä  on elintarvike- ja lääketeollisuuden osakkeet. Käteinen on tuotoltaan vaatimaton, mutta kohtuullisen riskitön. Vertaamalla kiinnostavien yhtiöiden keskeisiä lukuja muihin alalla toimivien lukuihin, on mahdollista tehdä luotettavia päätelmiä osakkeen mahdollisesta yli- tai aliarvostuksesta. Tutki ainakin osakekohtainen tulos (EPS), markkina-arvo ja osinkotuotto. ” – Kim Lindström

Monet sijoittajat muistuttavat neuvoissaan, että sijoittaminen osakkeisiin alalle, josta ei tiedä, on huono idea. Ajatellaan että haluat sijoittaa lääketeollisuuteen, muttet tiedä siitä mitään. Mikä neuvoksi? Sijoittaminen osakkeisiin vaatii opiskelua. Kerää tietoa, ja sijoita vasta kun ymmärrät mistä alalla on kyse. Entä sijoittaminen osakkeisiin “omalle alalle”? Sijoittaja Robin Hobson muistuttaa, että hajauttaminen on järkevää ja suositeltavaa. Oman alan yrityksiä ei siis kannata olla kuin yksi kymmenestä sijoituskohteesta.

Entä kysymys eri markkinoiden painottamisesta? Topdown -analyysi on Lindsrömin mukaan tässä hyvä työkalu. Siinä käydään läpi mm. maantieteellisten alueiden kasvunäkymiä, toimintaympäristöä sekä poliittisia ja taloudellisia riskejä. Vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi sijoittaminen osakkeisiin on Lindströmin mukaan uhkapeliä, sen sijaan viiden vuoden sijoitus olisi jo parempi.

“Sijoittaminen osakkeisiin on väärä ratkaisu, jos kurssitappiot alkaa häiritä yöunia. Pidä vain mielessä, että pitkällä aikavälillä toimivan osakesijoittajan tappioriski on todellisuudessa varsin pieni ja että osakekurssit aina nousevat pitkällä aikavälillä.” – Kim Lindström

Mikäli nopean kaupan kävijä eli “treideri” sattuisi menestymään, kaupankäyntikulut ja ennen kaikkea verottaja pitänevät huolen siitä, ettei onni ole kovin kestävää laatua. Näin totesi Lindström vuonna 2003.

Arvopaperivälittäjien koveneva kilpailu ja yleinen kiinnostus nopeaan kaupankäyntiin on ollut piensijoittajalle edullista:

“Poiketen kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, nykyisin on kuitenkin mahdollisuus treidata tuottavasti pienellä alkupääomalla, jopa 20 000€ kuukaudessa.” -Rikkaaksi.com

Ajoitus

Sijoitusmenestystä voi parantaa hyvällä ajoituksella. Ensimmäinen toimenpide ennen markkinoille menoa on pörssin päätrendin tunnistaminen (nousu/laskusuhdanne). Yksittäisten osakkeiden kurssit saattaa silti kulkea eri vauhdissa kuin suhdanteet, tai mennä peräti eri suuntaan. Tutkimusten mukaan todennäköisyys kurssinnousulle on tammikuussa aina merkittävästi suurempi kuin muina kuukausina. Tämän vastakohtana toimii syyskuu. Myös lähes säännönmukainen ilmiö on osakekurssien vahvistuminen aivan kuukausien lopussa ja ainakin Suomessa on havaittu alkuvuoden olevan vahva pörssikehityksen osalta. Kansainvälisissä pörsseissä kurssikehitys on maanantaisin heikoin.

Osakekurssit nousee pitkällä aikavälillä

Joskus osakkeen arvo putoaa heti ostohetken jälkeen. Mieti silloin, vieläkö ostoon johtaneet syyt pätee. Mikäli luotat osakkeeseen, alempi hinta itseasiassa tekee sijoituksesta paremman, koska osakkeet ovat nyt entistä parempi tehty kauppa. Jotkin sijoittajat pitävät rajaa esim. 20% tappiossa, ja mikäli kurssi vielä laskee, he laittavat osakkeen myyntiin. “Osta ja pidä” – strategia ei sovi tietystikään hinnanerosopimusten tapauksessa, hinnanerosopimuksissahan ei käydä kauppaa itse osakkeilla ja kaupankäynnin ominaispiire on juuri kaupankäynnin nopeus.

Kärsivällisempi osakesijoittaja voi Kim Lindströmin neuvojen mukaan

“normaalitapauksessa aina odottaa osakkeidensa markkina-arvon nousevan pitkällä aikavälillä lyhytaikaisista usein rajuista kurssivaihteluista huolimatta. Osakkeiden hinnat ovat joka laskukauden jälkeen ottaneet seuraavan nousukauden aikana menetykset takaisin runsaiden korkojen kera. ”

Miksi osakemarkkinoilla on vaihteluita?

  1. Valtion taloudessa on tapahtunut muutoksia, esimerkiksi muutos inflaatiossa.
  2. Maailmanmarkkinat liikkuu yhteen suuntaan ja oma markkina seuraa trendiä. Esimerkiksi vaikutteet suurista liikkeistä yhdysvaltain pörssissä.
  3. Markkinatilanne on liikkunut vahvasti tiettyyn suuntaan ja sijoittajat nostavat voittoja ja etsivät hyviä kauppoja.
  4. Maailmantaloudessa tapahtuu muutoksia.

Myös muutoksista johtuvia toimialakohtaisia ja yrityskohtaisia suhdannemuutoksia tapahtuu, vaikuttaen osakekursseihin.

Riskit

Riskejä normaalissa osakesijoittamisessa ja hinnanerosopimuksissa: markkinoilla syntyvä luontainen markkinariski, likviditeettiriski, mahdollisuuden tuoma riski (sijoittaminen osakkeisiin 10 000:llä eurolla jonnekin tarkoittaa, ettet voi käyttää tätä summaa muualla), poliittiset päätökset ja inflaatio joka syntyy yleisestä taloudellisesta hintatason noususta. Likviditeettiriski: “Esimerkiksi Helsingin pörssissä valtaosaa osakkeista vaihdetaan niin vähän, että ostot ja myynnit ei voi tapahtua kovin nopeasti ilman että ne vaikuttavat haitallisesti kurssitasoon. “-Lindström.

Hinnanerosopimuksiin kuuluu lisäksi vipuvaikutukseen liittyvä riski. Kaupankäynti vipua käyttäen tarkoittaa sitä, että mahdolliset voitot kasvavat. Samalla se tarkoittaa myös mahdollisten tappioiden kasvua. Mitä pienempi marginaalivaatimus on, sitä suurempi on mahdollisten tappioiden riski, jos markkinoiden liikkeet ovat kannaltasi kielteisiä. Toisinaan vaadittu marginaali voi olla vaivaiset 0,5 prosenttia. Kannattaa muistaa, että kun käy kauppaa marginaalia käyttäen, tappiot voivat ylittää alkumaksun ja on mahdollista menettää paljon enemmän rahaa kuin mitä on alun perin sijoittanut. Tappioiden rajoittamiseksi monet hinnanerosopimusten tarjoajat tarjoavat mahdollisuuden valita tappionpysäytyksen (“stop loss”) raja-arvot.  Vastapuoliriski on se riski, että hinnanerosopimuksen tarjoaja (eli vastapuoli) tulee maksukyvyttömäksi eikä pysty täyttämään taloudellisia velvoitteitaan. -European Securities and Markets Authority.

Ennen kuin sijoitat senttiäkään tai teet ostopäätöksiä, arvioi nämä kaikki riskialueet.

Mistä niitä osakkeita oikein tulee?

Uusia osakkeita tulee markkinoille, kun yritys listautuu pörssiin ja järjestää osakeannin ensitarjousmyynnin. Yritys voi myös antaa nykyisille osakkeenomistajilleen tai uusille osakkeenomistajille etuoikeuden ostaa lisää osakkeita tietyllä hinnalla. Bonuksena yritys voi antaa ylimääräisiä osakkeita osakkeenomistajilleen ilmaiseksi. Osakkeiden nimellisarvon jakamisessa (split) jokainen olemassa oleva osake jaetaan kahteen tai useampaan osaan. Splitit ei kuitenkaan muuta osakeannin arvoa. 5000€:n osakkeen myyminen on hankalaa, mutta jos sen arvo onkin 1000€? Helpompaa.

Yritykset voi myös ostaa osakkeitaan takaisin tietyissä tilanteissa.

Mistä niitä osakkeita sitten saa? Esimerkiksi pankista.

Ja kyllä, sijoittaminen osakkeisiin on järkevää jos jaksat odottaa tulosta vähintään viisi vuotta. Nopeaan talouden ylläpitoon suositeltava on hinnanerosopimuskappa, jonka voit aloittaa jo tänään, tältä istumalta, täällä! 

 


 

Lähteet:

Fontanills, George A., and Gentile, Tom. Stock Market Course. New York, NY, USA: Wiley, 2001. ProQuest ebrary. Web. 10 July 2015.

Copyright © 2001. Wiley. All rights reserved.

Hobson, Rodney. Shares Made Simple : A Beginner’s Guide to the Stock Market (2nd Edition). Petersfield, GBR: Harriman House, 2012. Copyright © 2012. Harriman House. All rights reserved.

Lindström, Kim. Menesty osakesijoittajana. Talentum, 2005.

European Securities and Markets Authority.