Sijoittamisen aloittaminen

Tämä artikkeli on jatkoa “Miten rikastua?“, “Sijoittaminen osakkeisiin” ja
Kuinka rikastua osakkeilla” -artikkeleille. Termistöä löydät täältä.

 

Muistatko ajan, jolloin sijoittamisen aloittaminen vaati pankin puoleen kääntymistä neuvoa kysyttäessä? Sehän ei ole enää kovinkaan modernia. Olet varmaankin tietoinen, että teknologian ansiosta nykyisin on mahdollista vaikka kotona ruuanlaiton ohella treidata ammattimaisesti.

Menestyvä kaupantekijä tekee muutamia tärkeitä päätöksiä aluksi:

  1. kuinka pitkäksi ajaksi olet valmis sijoittamaan?
  2. paljonko sinulla on varaa?
  3. paljonko olet valmis menettämään?
  4. olet tarpeeksi tiedonnälkäinen tähän hommaan, jotta…
  5. …et sijoita rahojasi sellaiseen liiketoimintaan, mitä et ymmärrä
  6. alkuvaiheessa sinulla ON pari tuntia päivässä aikaa huolehtia kaupankäynnistä
  7. kaupankäynnin tullessa tutuksi USKALLAT tehdä nopeita osto- ja myyntipäätöksiä ja nauttia voitoista.

 

Ulottuvilla on raaka-aineet, valuuttamarkkinat, asunnot ja kiinteistöt, rahastot, erilaiset korkosijoitukset kuten pankkitilit, hinnanerosopimukset, pitkäaikaiset joukkolainoinat, sekä osakkeet ja niiden johdannaiset. Sijoittaa voi joko suoraan tai epäsuorasti, sijoitusrahastojen välityksellä.

Pitääkö kaikki tehdä itse?

  1. Voit itse seurata kursseja ja pitää jatkuvasti huolta sijoituksesta.
  2. Voit myös antaa toimeksiannon omaisuudenhoitajalle, joka lukee talouslehdet, tilinpäätökset ja indeksit puolestasi.
  3. Tietysti on mahdollista, että ulkoistat vain osan sijoitusten hoidosta.

Lyhytaikainen sijoittaminen on nykyisin niin helppoa, että voit lukita vaihtoehdon 1. ja tehdä kaiken itse. Miten? CFD -kaupalla!

Hinnanerosopimus – CFD

Hinnanerosopimus on ”ostajan” ja ”myyjän” välinen sopimus kohde-etuuden (kuten osakkeiden, valuutan, hyödykkeiden tai indeksin) sen hetkisen hinnan ja sopimuksen sulkemishetkellä voimassa olevan hinnan välisen erotuksen vaihtamisesta. Hinnanerosopimukset ovat viputuotteita. Niillä tarjotaan osuuksia markkinoilla siten, että ne edellyttävät vain pientä marginaalia (”vakuus”) kaupan kokonaisarvosta. Näin sijoittajat voivat hyödyntää kohde-etuuden hintojen nousun (”pitkät positiot”) tai hintojen laskun (”lyhyet positiot”). Kun sopimus suljetaan, saat tai maksat erotuksen, joka on sulkemishetkellä voimassa olevan ja sopimuksen tekohetkellä voimassa olleen hinnanerosopimuksen ja/tai kohde-etuuden hinnan välillä. Jos ero on positiivinen, hinnanerosopimuksen tarjoaja maksaa sinulle. Jos ero on negatiivinen, maksat hinnanerosopimuksen tarjoajalle. Hinnanerosopimukset saattavat näyttää samanlaisilta kuin tavanomaiset sijoituskohteet, kuten osakkeet. Ne ovat kuitenkin hyvin erilaisia, sillä hinnanerosopimuksen kohde-etuutta ei koskaan tosiasiassa osteta tai omisteta. 1

Lähtökohtaisesti CFD-sopimuksista saatava tulo (voitto) on luonnollisen henkilön tapauksessa muuna veronalaisena pääomatulona tuloverolain mukaan verotettavaa tuloa. Näistä sopimuksista aiheutuvat tappiot eivät sen sijaan ole luonnolliselle henkilölle pääomatulosta (tai muustakaan tulosta) vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja. 2

CDF/hinnanero-kauppa sopii sinulle joka olet kiinnostunut aktiivisesta markkinoiden seuraamisesta, nopeista voitoista ja ymmärrät vipuliikeen merkityksen. Sinun ei tarvitse tehdä päätöstä että alat sijoittaa loppuelmämäsi ajan 50€/kk rahastoon, tai maksaa yllättävää kuluerää sijoitusasunnon putkiremontista. Hinnaneromarkkinoilta löytyy kyllä rahastoja, raaka-aineita, osakkeita ym. joten niistä vielä lyhyesti. Osakkeista perustietoa löytyy täältä.

Rahastot – Mutual Fund, Open End Fund

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan osakkeista, korkoinstrumenteista ja muista arvopapereista koostuvaa rahastoyhtiön salkkua, jonka omistavat siihen sijoittaneet yksityiset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt. Säästäjien varoja kerätään yhteen, ja rahastoyhtiö sijoittaa varat hajautetusti useisiin eri arvopapereihin ja näin muodostuu rahasto. Rahasto jakautuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen. 3

Rahastot ovat saavuttaneet suosiota kansainvälisillä markkinoilla, yksi syy tähän on rahastosijoittamisen helppous. Pienellä pääomalla tavallinen kuluttajakin pääsee osalliseksi. Rahastot sopii pitkäjänteiseen säästämiseen esim. pankin välityksellä. Nopeatempoisemmin rahastosijoittamiseen pääsee käsiksi hinnanerosopimuksilla.

Raaka-aineet

Raaka-ainemarkkinoilta löytyy kultaa, hopeaa ym. jalo- ja teollisuusmetalleja. Energiatuotteisiin voi myös sijoittaa. Niihin kuuluu öljy ja öljytuotteet, sähkö, muut energialähteet ja pelletti.

Asunnot, kiinteistöt ja metsä

Kehittyneillä markkinoilla kiinteistöt voivat tarjota hyvän hajauttamissuojan esim. osakesalkun rinnalla. Asunnot, kiinteistöt ja metsät tuo mahdollisuuden saada tasaista kassavirtaa. Omiaan voi olla vaikea saada nopeasti pois (myydä asunto tai kiinteistö), eikä arvon säilymisestä tai kasvamisesta ole takeita. Lisäksi markkinaan kuuluu paljon paperisotaa verrattuna muihin sijoituskohteisiin.

Korkosijoitukset

Lyhyissä korkosijoituksissa on alhainen riski, ja sijoittaja voi lopettaa ja nostaa rahat pois nopeasti. Tuottotaso tosin on matala, eikä heilahtelut ole kovin merkittäviä lyhyellä aikavälillä.

Eikö kuulostakin monimutkaisemmalta kuin luulit mitä sijoittamisen aloittaminen on? Hinnanero-kaupankäynnissä sijoittamisen aloittaminen on helppoa, eikä tarvitse edes miettiä muita kiikkeriä vaihtoehtoja.

 


Lähteet:

1 European Securities and Markets Authority.

2 Investori.com.

3 Vesa Puttonen – Eljas Repo. Miten sijoitan rahastoihin. 5., uudistettu painos, 2011 © Vesa Puttonen, Eljas Repo ja Talentum Media Oy. ISBN 978-952-63-2784-6.